Akademİk bİrİmler


temel İslam bİlİmlerİ Bölümü

 • Tefsir Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ERGÜN
Arş. Gör. Sema AYTI
Arş. Gör. Akif YILDIRIM
Öğr. Gör. Hilal DEMİRALAY CAMBAZ
 • Hadis Anabilim Dalı

Arş. Gör. Abdurrahim YEŞİLMEN (ÖYP)
Arş. Gör. Ümmügülsüm Yeşil
Arş. Gör. Betül ÖZ
 • Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Abdülgaffar ASLAN (Bölüm Başkanı-Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Hasan Sefa TURAN
Arş. Gör. Muhammed Cihat ORUÇ
 • İslam Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Nurten Zeliha ŞAHİN (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş. Gör. Remzi AKYEL
Arş. Gör. Kadir DEMİROĞLU (ÖYP) 
Arş. Gör. Seracettin ERAYDIN
Arş. Gör. Süheyla AKÇAY
 • Tasavvuf Anabilim Dalı

Araş. Gör. Kevser ÖZTÜRK (ÖYP)
 • Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Temel KACIR (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Resul Ersöz
Öğr. Gör. Shaban Cherif
Öğr. Gör. Mahmoud Ghonim
Arş. Gör. Salih ZOR
Arş. Gör. Semra KAYA (ÖYP)
Arş. Gör. Muhammed Eser ALTUNTAŞ
Arş. Gör. Mehmet Can NİŞLİ


felsefe ve dİn bİlİmlerİ BÖLÜMÜ

 • İslam Felsefesi Anabilim Dalı

 • Din Bilimleri Anabilim Dalı

Doç. Dr. Hacer Âşık EV (Bölüm Başkanı)
Arş. Gör. Mahmud Sami ŞENGÜL
Arş. Gör. Sümeyra SARI


İslam tarİhİ ve sanatları bölümü  

 • İslam Tarihi Anabilim Dalı

Arş. Gör. Hanım Burçin SAĞIR (ÖYP)
 • Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Osman ÜNLÜ (Bölüm Başkanı)İlköğretİm dİn kültürü ve ahlak bİlgİsİ eĞİTİMİ bölümü

 • İlkÖğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Halit EV (Bölüm Başkanı) 

Bölümler

İlahiyat Fakültesi Bölümleri

 • islam araştırma merkezi
 • yök
 • ösym
 • Diyanet
 • MEB
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik